Cuartet de bany

Crag
Topo Reference
B03
Sport Grade
5b
Length
20m

Ascents

No recorded ascents